`

Rekolekcje kapłańskie: 20 - 23 sierpnia 2017 r.

Dekanalni Ojcowie Duchowni

REKOLEKCJE - SESJA – SYMPOZJUM

REKOLEKCJE - SESJA – SYMPOZJUM DLA KSIĘŻY, OJCÓW DUCHOWNYCJ, SPOWIEDNIKÓW I REKOLEKCJONISTÓW

 

Od 29 stycznia (poniedziałek) do 1 lutego (czwartek) 2018 roku odbędzie się w Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze kolejna sesja – sympozjum organizowane pod patronatem Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski.

Jest on przeznaczone dla Ojców Duchownych Diecezjalnych i Dekanalnych, rekolekcjonistów, spowiedników kapłanów i osób konsekrowanych oraz wszystkich zainteresowanych kapłanów.

Obrady i ćwiczenia duchowne będą odbywać się w kaplicy Domu Pielgrzyma. Ze względu na charakter modlitewny i formacyjny Sesji ważne jest by uczestniczyć w całym spotkaniu. Kapłani uczestniczący w sesji mogą uzyskać zaświadczenie o odprawionych rekolekcjach kałańskich.


 

Komisja Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski

XXVII SESJA FORMACYJNA (SYMPOZJUM) DLA KSIĘŻY REKOLEKCJONISTÓW, OJCÓW DUCHOWNYCH I SPOWIEDNIKÓW KAPŁAŃSKICH

Jasna Góra, 29.01-01.02.2018 r.

Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym

 

Dnia 29 Stycznia - Poniedziałek

16.30. Słowo powitania i otwarcie sympozjum - Ks. Abp Józef Górzyński, Komisja ds. Duchowieństwa KEP

Komunikaty organizacyjne - Ks. dr Wojciech Rzeszowski - Sekretarz Komisji Duchowieństwa

17.00. Wykład—Ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik Co mówi dziś Duch Święty do Kościoła w Polsce?

18.15.  Kolacja

19.45.  Liturgia Godzin - nieszpory z konferencją rekolekcyjną- ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski1 21.00. Apel Jasnogórski - Ks. Abp Józef Górzyński

 

Dnia 30 Stycznia — Wtorek

7.15.     Liturgia Godzin - jutrznia z konferencją rekolekcyjną

8.00. Śniadanie

9.15.     Liturgia Godzin /przedpołudniowa/ z konferencją rekolekcyjną

11.00. Msza św. z homilią- Ks. Abp Józef Górzyński

12.20.  Obiad

15.00. Wykłady - Komisja Duszpasterska KEP

1.            Teologiczno - pastoralne założenia nowego programu duszpasterskiego - ks. dr Jan Bartoszek

2.            Duszpasterska realizacja nowego programu - ks. dr Roman Chromy

16.15.  Przerwa

16.45.  Wprowadzenie do wspólnej refleksji i dyskusja - prelegenci, jw.

18.15.  Kolacja

19.45.  Liturgia Godzin /nieszpory/ z nauką rekolekcyjną

21.00. Apel Jasnogórski - Ks. dr Wojciech Rzeszowski

 

Dnia 31 Stycznia - Środa

7.15.     Liturgia Godzin - jutrznia z konferencją rekolekcyjną

8.00. Śniadanie

9.15.     Liturgia Godzin /przedpołudniowa/ z konferencją rekolekcyjną

11.00. Msza św. z homilią- Ks. Bp Paweł Socha                  

12.20.  Obiad

15.00. Wykłady

1.            Ks. Bp Andrzej Siemieniewski Urząd czy charyzmat? Współpraca kapłanów z nowymi ruchami kościelnymi

2.            Ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec Łaska Ducha Świętego na drodze zbawienia

16.15.  Przerwa

16.45.  Wprowadzenie do wspólnej refleksji i dyskusja - prelegenci jw.

18.15.  Kolacja

19.45.  Liturgia Godzin - nieszpory - z nauką rekolekcyjną

21.00. Apel Jasnogórski - Ks. Bp Paweł Socha

 

Dnia 1 Lutego - Czwartek

7.15.     Liturgia Godzin - jutrznia z konferencją rekolekcyjną

8.00. Śniadanie

09.30. Msza św. z homilią- Ks. Abp Wacław Depo

11.00 - Zakończenie i rozjazd

 

[1] Ks. prof. K. Guzowski prowadzi wszystkie nauki rekolekcyjne

 

KONTAKT:

Ks. Wojciech Rzeszowski, Gniezno, ul. Seminaryjna 2

Tel. 608801208

Mail: wojtas@gniezno.opoka.org.pl