`

Rekolekcje kapłańskie Lectio divina dla księży:17 - 21 pażdziernika 2021 r.

Aktualności

Ks. prałat Kazimierz Matwiejuk ojcem duchownym księży w diecezji siedleckiej

 

Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda mianował ks. prałata dr. hab. Kazimierza Matwiejuka, prof. UKSW ojcem duchownym księży diecezji siedleckiej i dyrektorem Diecezjalnego Centrum Formacji Kapłańskiej, a także powierzył mu urząd dyrektora Wydziału Duchowieństwa Diecezjalnego i Osób Konsekrowanych Kurii Diecezjalnej Siedleckiej.


W związku z tą decyzją, Biskup Kazimierz Gurda wystosował komunikat skierowany do księży diecezji siedleckiej.

Drodzy Bracia w Chrystusowym Kapłaństwie!

Pragnę poinformować, że w miejsce zmarłego w lipcu br. ks. kanonika Krzysztofa Skwierczyńskiego, w dniu 26 sierpnia br. mianowałem ks. prałata dr. hab. Kazimierza Matwiejuka, prof. UKSW ojcem duchownym kapłanów naszej diecezji i dyrektorem Diecezjalnego Centrum Formacji Kapłańskiej, a także powierzyłem mu urząd dyrektora Wydziału Duchowieństwa Diecezjalnego i Osób Konsekrowanych Kurii Diecezjalnej Siedleckiej.

Ks. Prałat Kazimierz podejmie wszystkie zadania, które wypełniał śp. Ks. Kanonik Krzysztof Skwierczyński, a więc troskę o właściwą formację duchową kapłanów naszej diecezji, realizowaną przede wszystkim poprzez planowanie i organizowanie rekolekcji kapłańskich, spotkań modlitewnych, dni skupienia i dnia świętości życia kapłańskiego, prowadzenie indywidualnego kierownictwa duchowego i posługę w sakramencie pokuty i pojednania, organizowanie spotkań z ojcami duchownymi dekanatu, okazywanie ojcowskiej troski i pomocy prezbiterom będącym w kryzysie, a także obejmie opieką duchową księży uczestniczących w zjazdach formacji stałej kapłanów. W wypełnianiu powyższych zadań będą wspierać Księdza Prałata – w razie potrzeby - Ks. Maciej Majek, ojciec duchowny alumnów WSD i Ks. Jarosław Kopeć, ekonom seminaryjny.

Proszę zatem wszystkich Czcigodnych Księży o życzliwe przyjęcie nowego ojca duchownego, modlitwę w intencji jego posługi i współpracę w podejmowanych przez niego wysiłkach o właściwą formację życia kapłańskiego. Szczególnie o tę współpracę proszę dekanalnych ojców duchownych. Informuję także, że wszystkie bieżące informacje dotyczące formacji kapłańskiej (terminy rekolekcji, dni skupienia, spotkania w ramach formatio permanens) są zamieszczone na stronie Diecezjalnego Centrum Formacji Kapłańskiej www.dcfk.pl.

Z pasterskim błogosławieństwem
BISKUP SIEDLECKI
Kazimierz Gurda