`

Rekolekcje kapłańskie: 20 - 23 sierpnia 2017 r.

Aktualności

WARSZTATY BIBLIJNE DLA KSIĘŻY

 

Diecezjalne Centrum Formacji Kapłańskiej oraz Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej zapraszają księży posługujących w Diecezji Siedleckiej na warsztaty biblijne „Słowo Boże w życiu Kościoła”, które odbędą się 24 października 2020 r. w Domu Rekolekcyjnym w Nowym Opolu. Początek spotkania o godz. 10:00.

 

W Konstytucji o Objawieniu Bożym Dei Verbum czytamy: „Jest rzeczą niezbędną, aby wierni Chrystusowi mieli szeroki dostęp do Pisma Świętego” (KO 22). Powyższy postulat ojców soborowych jest realizowany w Kościele na wiele sposobów, począwszy od szerszego otwarcia biblijnego skarbca w ramach reformy liturgicznej, poprzez troskę o powstawanie i funkcjonowanie wspólnot kościelnych, które zaproponowaną przez siebie duchową formację bezpośrednio opierają o dar Słowa Bożego, na towarzyszeniu pojedynczym katolikom w odkrywaniu piękna modlitwy tekstami Pisma Świętego skończywszy.

 

Wpisując się w opisany powyżej proces biblijnej odnowy Kościoła, uczestnicy warsztatów będą mogli pogłębić świadomość biblijnego wymiaru duszpasterstwa parafialnego, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w ramach kręgów biblijnych, które są konkretną propozycją wprowadzenia wiernych w przebogaty świat Pisma Świętego.