`

Rekolekcje kapłańskie: 20 - 23 sierpnia 2017 r.

Aktualności

28 września 2019 r. - kolejne spotkanie szkoły dla spowiedników

 

Diecezjalne Centrum Formacji Kapłańskiej Diecezji Siedleckiej wraz z Krakowską Prowincją Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, prowadzącą "Szkołę dla Spowiedników", organizuje po raz kolejny konferencję poświęconą praktycznej stronie sprawowania sakramentu pokuty.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kapłanów: księży proboszczów, księży wikariuszy, księży seniorów i kapłanów pracujących poza duszpasterstwem parafialnym na spotkanie, które dobędzie się w sobotę, 28 września 2019 roku, do Diecezjalne Centrum Formacji Kapłańskiej (przy Wyższym Seminarium Duchownym w Nowym Opolu). Początek spotkania o godz. 10:00.

Pragniemy, aby ta konferencja była praktyczną pomocą i nową inspiracją do jeszcze gorliwszej kapłańskiej posługi w konfesjonale.

 

Tematy prelekcji:

1. Tajemnica sakramentu pojednania – na podstawie najnowszego dokumentu Penitencjarii Apostolskiej.

2. Trudne przypadki spowiednicze.

 

Po konferencjach jest przewidziana możliwość zadawania pytań i dyskusja.


Prelegenci:

o. dr Piotr Jordan Śliwiński OFM Cap

Jeden z inicjatorów Szkoły dla Spowiedników oraz były dyrektor Szkoły. Absolwent Wydziału Filozofii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie, wykładowca na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie, autor publikacji z zakresu filozofii, antropologii kultury i nowej religijności. Spowiednik, kierownik duchowny i rekolekcjonista osób konsekrowanych i świeckich.

 

o. Adam Gęstwa OFM Cap dyrektor szkoły

Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego Kapucynów w Krakowie, współodpowiedzialny za formację zakonną w postulacie, sekretarz i wychowawca w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie oraz współtwórca programu formacyjnego o profilu franciszkańskim dla formacji początkowej, rekolekcjonista i spowiednik osób konsekrowanych i świeckich, współpracownik poradni Dzieła Pomocy św. O.Pio. Absolwent Szkoły Formatorów przy Ignatianum w Krakowie. Misjonarz Miłosierdzia. Dyrektor Szkoły dla spowiedników.

 

W trakcje zaplanowano przerwę na kawę i na zakończenie obiad.

 

Na zakończenie zainteresowanym księżom zostanie wydane zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach.

 

Koszt udziału w zajęciach – 100 zł.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy by kapłani, którzy chcą wziąć udział w tym spotkaniu zgłosili się do 20 września do swoich księży dziekanów lub bezpośrednio do ks. Krzysztofa Skwierczyńskiego (502 545 805) lub do ks. Jarosława Kopeć (511641711).

 

Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie Diecezjalnego Centrum Formacji Kapłańskiej (www.dcfk.pl).