`

Rekolekcje kapłańskie: 20 - 23 sierpnia 2017 r.

Aktualności

5 X 2019 r. - warsztaty homiletyczne

 

Głoszenie Słowa Bożego to jeden z centralnych elementów naszego kapłańskiego powołania. Każdy z nas doświadcza na co dzień, jakie to ważne i wymagające zadanie. Z jednej strony chcemy sprostać naszemu powołaniu, z drugiej – dać poprzez nasze homilie jak najwięcej wartości Wiernym, do których jesteśmy posłani i którym służymy jako Duszpasterze.

Doskonale wiemy, w jakim stopniu motywacja naszych Słuchaczy i ich nawrócenie zależą od naszej skuteczności i nastawienia jako Głosicieli.

Dlatego Diecezjalne Centrum Formacji Kapłańskiej wraz z Dominikańskim Ośrodkiem Kaznodziejskim, prowadzącym "Warsztaty kaznodziejskie" - odpowiadając na potrzeby bardzo wielu kapłanów, którzy poszukują możliwości rozwoju swoich umiejętności kaznodziejskich, chcą lepiej odpowiadać na zmieniające się potrzeby świata, pragną być pobożniejszymi, skuteczniejszymi i szczęśliwszymi Głosicielami Dobrej Nowiny – zapraszamy na konferencję poświęconą owocnemu głoszeniu homilii i kazań.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kapłanów: księży proboszczów, księży wikariuszy, księży seniorów i kapłanów pracujących poza duszpasterstwem parafialnym na spotkanie, które dobędzie się w sobotę, 5 października 2019 roku, do Diecezjalne Centrum Formacji Kapłańskiej (przy Wyższym Seminarium Duchownym w Nowym Opolu). Początek spotkania o godz. 10:00.

 

Temat spotkania:

Kaznodziejskie czytanie Pisma świętego.


W trakcie spotkania jest przewidziana możliwość zadawania pytań i dyskusja.

 

Prowadzący:

o. Wojciech Jędrzejewski OP

Dyrektor Warsztatów Kaznodziejskich. Wieloletni rekolekcjonista, wcześniej katecheta, duszpasterz młodzieży szkół średnich. Autor wielu książek i komentarzy do Biblii. Licencjonowany Coach.

 

W trakcje zaplanowano przerwę na kawę i na zakończenie obiad.

 

Na zakończenie zainteresowanym księżom zostanie wydane zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach.

 

Koszt udziału w zajęciach – 100 zł.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy by kapłani, którzy chcą wziąć udział w tym spotkaniu zgłosili się do 29 września do swoich księży dziekanów lub bezpośrednio do ks. Krzysztofa Skwierczyńskiego (502 545 805) lub do ks. Jarosława Kopeć (511641711).

 

Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie Diecezjalnego Centrum Formacji Kapłańskiej (www.dcfk.pl).