`

Rekolekcje kapłańskie Lectio divina dla księży:17 - 21 pażdziernika 2021 r.

Aktualności

Ks. prałat Kazimierz Matwiejuk ojcem duchownym księży w diecezji siedleckiej

 

Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda mianował ks. prałata dr. hab. Kazimierza Matwiejuka, prof. UKSW ojcem duchownym księży diecezji siedleckiej i dyrektorem Diecezjalnego Centrum Formacji Kapłańskiej, a także powierzył mu urząd dyrektora Wydziału Duchowieństwa Diecezjalnego i Osób Konsekrowanych Kurii Diecezjalnej Siedleckiej.


W związku z tą decyzją, Biskup Kazimierz Gurda wystosował komunikat skierowany do księży diecezji siedleckiej.

Drodzy Bracia w Chrystusowym Kapłaństwie!

Pragnę poinformować, że w miejsce zmarłego w lipcu br. ks. kanonika Krzysztofa Skwierczyńskiego, w dniu 26 sierpnia br. mianowałem ks. prałata dr. hab. Kazimierza Matwiejuka, prof. UKSW ojcem duchownym kapłanów naszej diecezji i dyrektorem Diecezjalnego Centrum Formacji Kapłańskiej, a także powierzyłem mu urząd dyrektora Wydziału Duchowieństwa Diecezjalnego i Osób Konsekrowanych Kurii Diecezjalnej Siedleckiej.

Ks. Prałat Kazimierz podejmie wszystkie zadania, które wypełniał śp. Ks. Kanonik Krzysztof Skwierczyński, a więc troskę o właściwą formację duchową kapłanów naszej diecezji, realizowaną przede wszystkim poprzez planowanie i organizowanie rekolekcji kapłańskich, spotkań modlitewnych, dni skupienia i dnia świętości życia kapłańskiego, prowadzenie indywidualnego kierownictwa duchowego i posługę w sakramencie pokuty i pojednania, organizowanie spotkań z ojcami duchownymi dekanatu, okazywanie ojcowskiej troski i pomocy prezbiterom będącym w kryzysie, a także obejmie opieką duchową księży uczestniczących w zjazdach formacji stałej kapłanów. W wypełnianiu powyższych zadań będą wspierać Księdza Prałata – w razie potrzeby - Ks. Maciej Majek, ojciec duchowny alumnów WSD i Ks. Jarosław Kopeć, ekonom seminaryjny.

Proszę zatem wszystkich Czcigodnych Księży o życzliwe przyjęcie nowego ojca duchownego, modlitwę w intencji jego posługi i współpracę w podejmowanych przez niego wysiłkach o właściwą formację życia kapłańskiego. Szczególnie o tę współpracę proszę dekanalnych ojców duchownych. Informuję także, że wszystkie bieżące informacje dotyczące formacji kapłańskiej (terminy rekolekcji, dni skupienia, spotkania w ramach formatio permanens) są zamieszczone na stronie Diecezjalnego Centrum Formacji Kapłańskiej www.dcfk.pl.

Z pasterskim błogosławieństwem
BISKUP SIEDLECKI
Kazimierz Gurda

Formatio permanens

Spotkania w ramach Formacji Stałej Kapłanów w 2021-2022 roku

 

 

 

 

Spotkania w ramach Formacji Stałej Księży Diecezji Siedleckiej

w roku formacyjnym 2021/2022

w Diecezjalnym Centrum Formacji Kapłańskiej w Nowym Opolu

 

ROK 2021-2022

Sesja pierwsza

1) 8 - 9 października 2021 r. – Grupa I

2) 9 października 2021 r. - wszyscy 

 

Sesja druga

1) 22 - 23 października 2021 r. – Grupa II

2) 23 października 2021 r. - wszyscy

 

Sesja trzecia

1) 26 – 27 listopada 2021 r. – Grupa II

2) 27 listopada 2021 r. - wszyscy

 

Sesja czwarta

1) 13 - 14 maja 2022 r. – Grupa I

2) 14 maja 2022 r.  - wszyscy

 

Sesja piąta

1) 20 - 21 maja 2022 r. - Grupa II

2) 21 maja 2022 r. - wszyscy

 


(2021-09-04 22:11:45)

Neoprezbiterzy

Terminarz spotkań neoprezbiterów w 2021 - 2022 roku

 

20 września 2021 roku (poniedziałek)

5 października 2021 roku (wtorek)

23 listopada 2021 roku (wtorek)

26 kwietnia 2022 roku (wtorek)

17 maja 2022 roku (wtorek)


Czytelnia

Kardynał Robert Sarah, Bóg albo nic

 


abp Fulton Sheen - Odnowa i pojednanie, rekolekcje dla kapłanów