`

Rekolekcje kapłańskie: 20 - 23 sierpnia 2017 r.

Aktualności

PIERWSZE KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA KAPŁANÓW

 

Choć Koła Żywego Różańca w naszej diecezji są bardzo liczne, to wspólnota księży skupionych w kole różańcowym jest niewątpliwie nowością.

Z dniem 1 maja w naszej diecezji rozpoczęło działalność pierwsze Koło Żywego Różańca Kapłanów. Jego patronami są bł. Męczennicy z Pratulina. Pomysłodawcy takiej inicjatywy zaznaczają, że była to reakcja na konkretne znaki, które otrzymujemy w ostatnim czasie. Dlatego też księża poza intencją papieską i diecezjalną: za biskupa nominata Grzegorza: o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Maryi i Dary Ducha Świętego w posługiwaniu biskupim; każdego dnia modlą się w konkretnych sprawach jako odpowiedź na to co dzieje się wokół nas, również w wymiarze diecezji i naszego kraju. Wśród wezwań jest prośba za Polskę, o ustanie podziałów w społeczeństwie, o wygaśnięcie panującej pandemii i powrót do „normalności” w naszych wspólnotach parafialnych czy o potrzebne łaski dla kleryków przed święceniami diakonatu oraz dar beatyfikacji Sługi Bożego bpa Ignacego Świrskiego.

Pierwsze KŻRK to inicjatywa całkowicie oddolna, a pierwsze grupa zorganizowała się w przeciągu kilku godzin. Zapraszamy innych, aby chętni włączyli się we wspólną modlitwę, doświadczając też wspólnoty, w myśl ewangelicznych słów: „Gdzie dwaj, albo trzej…” (Mt 18, 20).

W przyszłości planowane jest również spotkanie, w ramach tradycyjnej zmianki, które uwzględniałoby wspólną Eucharystię, modlitwę różańcową, agapę.

Wszystkich chętnych kapłanów, którzy chcieliby wstąpić do kolejnych kół różańcowych prosimy kontaktować się już bezpośrednio z ks. Krzysztofem Skwierczyńskim – diecezjalnym ojcem duchownym kapłanów: tel.  502-545-805; biuro@dcfk.pl.


Rekolekcje lectio divina dla księży i sióstr zakonnych

 

REKOLEKCJE LECTIO DIVINA O POWOŁANIU

 

Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego:

«Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».

Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci,

którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają»

(Łk 11,27-28)

 

 

 

Św. Jan Paweł II, opisując w adhortacji Pastores Dabo vobis zagadnienie formacji duchowej kandydatów do kapłaństwa, pisze między innymi: „Istotnym elementem formacji duchowej jest połączone z rozmyślaniem i modlitwą czytanie Słowa Bożego (lectio divina), słuchanie pokorne i pełne miłości Tego, który mówi. W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie, pójść za nim i wypełnić swoją misję, dzięki czemu cała egzystencja odnajduje swój jedyny i radykalny sens w tym, że właśnie do niej skierowane jest Słowo Boże powołujące człowieka, a zarazem z niej biorą początek słowa człowieka, który odpowiada Bogu” (PDV, 47).

Natomiast w adhortacji Vita Consecrata, poświęconej życiu konsekrowanemu, święty papież stwierdza: „Słowo Boże jest pierwszym źródłem wszelkiej duchowości chrześcijańskiej. Umacnia osobistą więź z żywym Bogiem oraz z Jego zbawczą i uświęcającą wolą. Dlatego właśnie od samego początku istnienia zgromadzeń życia konsekrowanego, zwłaszcza monastycznych, przywiązywano zawsze najwyższą wagę do lectio divina. Dzięki niej słowo Boże zostaje przeniesione w życie i rzuca na nie światło mądrości, która jest darem Ducha” (VC, 94).

Obydwa przytoczone cytaty podkreślają fundamentalną rolę słowa Bożego w życiu każdego chrześcijanina, zwłaszcza prezbiterów i osób życia konsekrowanego. Jednocześnie papież przytacza w nich jako podstawową metodę modlitwy słowem Bożym mającą korzenie w chrześcijańskiej starożytności praktykę lectio divina.

 

Mając na uwadze wskazówki św. Jana Pawła II a także nauczanie kolejnych papieży (np. VD, 86; EG, 152), chcemy serdecznie zaprosić prezbiterów oraz osoby zakonne na rekolekcje w dynamice lectio divina, które poświęcone będą tematyce powołania. Przyglądając się postaciom Mojżesza, Abrahama i Pawła Apostoła oraz wsłuchując się w wybrane fragmenty Starego i Nowego Testamentu, będziemy chcieli na nowo odkryć piękno Bożego wezwania i rozpalić radykalizm naszej odpowiedzi.


Formatio permanens

Spotkania w ramach Formacji Stałej Kapłanów w 2018-2019 roku

(2017-08-17 19:50:16)

 

 

Spotkania w ramach Formacji Stałej Kapłanów Diecezji Siedleckiej

w roku formacyjnym 2019/2020

w Diecezjalnym Domu Formacji Kapłańskiej w Nowym Opolu

 

Sesja pierwsza

1) 11 - 12 października 2019 r. – Grupa I

2) 12 października 2019 r. - Grupa II 

 

Sesja druga

1) 25 26 października 2019 r. – Grupa II

2) 26 października 2019 r. - Grupa I

 

Sesja trzecia

1) 15 - 16 listopada 2019 r. – Grupa I

2) 16 listopada 2019 r. - Grupa II

 

Sesja czwarta

1) 7 - 8 lutego 2020 r. – Grupa II

2) 8 lutego 2020 r. - Grupa I

 

Sesja piąta

1) 24 - 25 kwietnia 2020 r. – Grupa I

2) 25 kwietnia 2020 r. - Grupa II

 

Sesja szósta

1) 15 - 16 maja 2020 r. – Grupa II

2) 16 maja 2020 r.  - Grupa I


Neoprezbiterzy

Terminarz spotkań neoprezbiterów w 2018 - 2019 roku

 

29 października 2019 roku

12 listopada 2019 roku

21 kwietnia 2020 roku

21 maja 2020 roku


Czytelnia

Kardynał Robert Sarah, Bóg albo nic

 


abp Fulton Sheen - Odnowa i pojednanie, rekolekcje dla kapłanów